Škola Doksa

Bibijska Škola

Edukacija za život u Kristu.

Škola je prilagođena potrebama naše regije, a gradivo izlažu lokalni govornici iz raznih denominacija za sve željne rasta i služenja u Gospodinu. Školu kroz niz video predavanja vodi Marinko Martinis iz Hrvatske i KJI tim uz gostujuće predavače Klemena Vidica iz Slovenije i Zorana Spasovskog iz Sjeverne Makedonije uz mnoge druge stručne goste iz svijeta.

Teme kroz 279 lekcija

Biblijska škola Doksa međunarodna je nedenominacijska škola koja daje širinu razumijevanja Božje Riječi i razumijevanje učenja raznih denominacija kroz filter pravednosti, milosti, vjere i ljubavi. Naša škola radi na temeljima IISOM-a, škole koja je pokrenula mnoge renomirane Božje službenike današnjice s globalnim utjecajem.

1. Ivanovo Evanđelje (13 lekcija)
2. Biblijske doktrine (12 lekcija)
3. Apostolska Djela (11 lekcija)
4. Karakter, maniri i etika (11 lekcija)
5. Poslanice Rimljanima i Galaćanima (23 lekcije)
6. Novozavjetne stvarnosti (10 lekcija)
7. 1 Poslanica Korinćanima (10 lekcija)
8. 2 Poslanica Korinćanima (10 lekcija)
9. Vjera (20 lekcija)
10. Opće Poslanice (24 lekcije)
11. Pastoralne poslanice (12 lekcija)

12. Temelji vjere (12 lekcija)
13. Štovanje i slavljenje (12 lekcija)
14. Molitva (6 lekcija)
15. Poslanica Hebrejima (21 lekcija)
16. Eskatologija (15 lekcija)
17. Duh Sveti (11 lekcija)
18. Pregled Starog Zavjeta (12 lekcija)
19. 20 ključeva za uspješno življenje (11 lekcija)
20. Crkveni rast (10 lekcija)
21. Evangelizacija (9 lekcija)
22. Svrha lokalne Crkve (4 lekcije)

Živa Riječ

Osnažujemo vjernike u prepoznavanju kretanja Duha Svetoga, djelovanju po Kristovu pozivu te poznavanju Pisma. 

Opis Škole

Putem Biblijske škole nudimo jednu od najatraktivnijih prilika za obuk bilo gdje u svijetu. Do sada su postojale samo dvije mogućnosti: pohađati denominacijsku školu i praktički nemati izobrazbu o pitanjima vezanim za Duha Svetoga ili pohađati “karizmatsku” školu i neadekvatno se usavršavati u mnogim praktičnim područjima službe. U oba slučaja krajnji rezultat obično je bio krštenje u legalizmu.

Vjerujemo da postoji bolji način; prilika da steknete diplomu znanja umjesto certifikata, razviti odgovoran, znanstveni pristup proučavanju Riječi, prepoznati mjesto Duha Svetoga u službi, svaki tečaj zasnovan na Novozavjetnom temelju milosti, mira, vjere, pravednosti i bezuvjetne ljubavi. Želimo biti škola koja SVE lekcije temelji na ovim temeljima Novoga Zavjeta.

Studenti koji završe našu obuku spremni su s povjerenjem i kompetentnošću započeti službu sa punim radnim vremenom ili ući u poslovni svijet. Principi vjere i uspjeha koji promiču pobjedu u službi jednaki su onima koji djeluju u svakom području poslovanja i života.

Ovaj jedinstveni program koristi višestruko iskustvo koje uključuje gotovo svaki oblik obuke i iskustva: U mnogim programima i treninzima nedostaju predavanja STIH-PO-STIH, posebno u onima s karizmatsko-vjerskom orijentacijom. Ipak, bez ovog čvrstog temelja u Riječi Božjoj, vjernik je nesposoban u razvoju konzistentne teologije. U našoj školi dvadeset i devet knjiga Biblije proučava se stih po stih s obimnim referencama na izvorne jezike. Ovo nije doktrinalna studija već oblik učenja koji Bibliji omogućava da govori sama za sebe.

Studije izvornog jezika pomažu vjerniku da izbjegne mnoge doktrinarne pogreške koje su jasne u izvornom tekstu. Polaznici će moći sastaviti osnovni „know how“ za ozbiljna istraživanja. Svaki tečaj pridaje veliku pažnju poruci na izvornom jeziku.

TEMATSKA OBUKA pruža sistematično ispitivanje važnih tema i doktrina Svetoga pisma. Student može steći dubinsko razumijevanje vjere, Duha Svetoga, obiteljskih odnosa, evangelizma, savjetovanja, zlouporabe raznih supstanci i mnogih drugih tema bitnih za učinkovito služenje. Pored biblijskih tema, poduka se nudi u komunikacijama, praktičnom kršćanstvu, uspješnom životu, administraciji i mnogim drugim temama koje vam pomažu da se pripremite za pobjedonosno suočavanje s izazovima života i službe.

MENTORING je umjetnost koja umire; ipak, to je jedini način da se učenici zaista razviju. Ovo je metoda koju je Isus predstavio u Svetom pismu i ona je metoda koja daje najznačajnije rezultate. Osoba koja je već uključena u služenju može odmah primijeniti ono što se uči kroz služenje u stvarnome životu. Isus nije rekao da će nas jednostavno poznavanje istine osloboditi, On je rekao: „Ako se držite mog učenja, tada ste stvarno moji učenici. Tada ćete znati istinu i istina će vas osloboditi. “Jedan prijevod kaže,” ako ih provedete u praksu. “

ODGOVORNI RAZVOJ SLUŽBE jedan je od najznačajnijih aspekata pripreme, ali postoji u nekoliko programa obuke. Vođa dvadeset prvog stoljeća mora biti opremljen da zadovolji potrebe koje prevladavaju u trenutnom društvu. Odjel mjerodavnog služenja pruža jedinstvenu, vrhunsku situaciju za pripremu vjernika i službenika. Tečaj za odgovornu službu fokusiran je na područja koja su posebno istaknuta za potrebe današnjeg društva; usredotočen je na suočavanje s emocionalnom i socijalnom disfunkcijom, što se očituje kroz trendove ekstremne ovisnosti o nekome ili nečemu, te raznim zloupotrebama (droge, seksualnog zlostavljanja, nasilje u obitelji). Timovi mjerodavnog služenja osiguravaju segmentiranu obuku koja omogućuje voditeljima da dosegnu i služe ispunjenju potreba zajednice. Usredotočeni smo na principe i metode koji trenutno djeluju. Nije važno što je djelovalo prije 20 godina nego ono što je djelotvorno danas i o tome u školi učimo!

POSEBNOST PROJEKTA Naša Biblijska škola se razlikuje od drugih škola koje postoje u regiji, osim iz gore navedenih razloga i po tome što će biti jedinstvena, jer za sada nema ni jedne kvalitetne škole službe u regiji, osim onih titlovanih po stranim materijalima (obično engleskim). Naš cilj je omogućiti kvalitetne materijale dostupne najširem mogućem krugu vjernika i novoobraćenika na način da će video lekcije osobno naučavati desetak pastora i voditelja koji u sebi nose sjeme zajedništva oko Duha Svetoga te zajedno surađuju i komuniciraju u ljubavi, iako raznih denominacija, kako bi postigli uvjete i toliko potrebnu platformu za željenim probuđenjem u Hrvatskoj kao i široj regiji. Škola će dakle biti na hrvatskom jeziku te podučavana putem video učenja online od strane domaćih pastora. Ljudima će donijeti jednu novu razinu temeljitog znanja, prenesenog od osoba koja djeluju u službi, a do kojih imaju pristup na razne načine jer žive u njihovoj blizini te ih slušaju na materinjem jeziku.

Glavna božanska svrha svega što radimo je da otkrivenje osobe Isusa Krista postane središnji fokus službe. Ova jedinstvena uloga otkrivanja Kristove osobe putem službe središnja je u Očevom planu otkupljenja i obnove svih stvari (Vidi, Djela 3: 20-21, 1. Korinćanima 15: 27-28 i Efežanima 1: 22-23). Kraljevstvo Božje snažno napreduje na zemlji. Kao takvome, kralju Kraljevstva, Gospodu Isusu Kristu, treba se dodijeliti Njegovo dostojno mjesto Kralja Kraljevstva!